Security diensten

Baseline Quickscan

Veel organisaties weten niet of hun security maatregelen effectief zijn. Ze hebben vaak geen zicht op de belangrijkste zwakke plekken in hun beveiliging en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Onze Baseline Quickscan geeft u dat inzicht. Deze scan helpt u  bij het bepalen van de basale beveiligingsmaatregelen voor uw IT-omgeving – de securitybaseline. Met onze security diensten werkt u op een zo veilig mogelijke manier.

Privacy Quickscan

Sinds een jaar hebben uw klanten te maken met regelgeving rondom de Meldplicht van Datalekken. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht welke bepaalde eisen rondom privacy, datamanagement en IT-beveiliging aan hun organisatie stelt. Wilt u weten waar u staat als het gaat om privacy en compliance? En welke verbeteringen u kunt doorvoeren? Een Basis Privacy Quickscan geeft hierin inzicht. Met de Advanced Privacy Quickscan krijgt u hetzelfde inzicht én neemt een privacy expert van Dearbytes de resultaten met u door om te komen tot een passend advies.

Maturity Quickscan

Voor uw organisatie is continuïteit van uw business van levensbelang. Cyberdreigingen liggen echter overal op de loer. Tegelijkertijd moet u aan allerlei spelregels voldoen rondom privacy en veiligheid. Waar staat u als het gaat om security en compliance? En wat zijn mogelijke vervolgstappen en verbeterpunten? Een Basis Maturity Quickscan geeft hierin inzicht, met de Advanced Maturity Quickscan krijgt u hetzelfde inzicht én neemt onze security expert de resultaten met u door om te komen tot een passend advies.

Security IT Analyse

De Security IT Analyse heeft tot doel uw organisatie te helpen met het realiseren van een optimale informatiebeveiliging met een security analyse op uw IT omgeving. Vanuit het oogpunt van strategie kijken we samen met u naar de gehele keten, namelijk naar de aandachtsgebieden mens, proces en techniek. Met deze aanpak bereikt u dat het managen van informatiebeveiliging onderdeel van de organisatie wordt. Van Delen blijft hierbij trouw aan zijn no-nonsense aanpak en pragmatische manier van handelen.

Geïnteresseerd in onze security diensten ?

Neem vrijblijvend contact op met één van  onze accountmanagers of stuur ons een mailtje naar info@vandelentelecom.nl

Neem contact op met een van onze medewerkers!

Contact

Contact

We komen graag met u in contact

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief!