Disclaimer

Disclaimer

Van Delen Telecom handelend onder de naam en hierna te noemen “Van Delen Telecom” (KVK nummer: 08076329), verleent u hierbij toegang tot VanDelenTelecom.nl (‘’de website’’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Van Delen Telecom behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van Delen Telecom. Lees meer over onze disclaimer;

 

Beperkte aansprakelijkheid

Van Delen Telecom spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VanDelenTelecom.nl. In het bijzonder zijn alle omschrijvingen van diensten, producteigenschappen en prijzen op de website onder voorbehoud van type en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Delen Telecom nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de op de website getoonde informatie teksten, afbeeldingen en diensten liggen bij Van Delen Telecom en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van op de website getoonde informatie teksten, afbeeldingen en diensten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Delen Telecom, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Algemeen disclaimer

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Neem contact op met een van onze medewerkers!

Contact

Contact

We komen graag met u in contact

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief!